Tjörns kommuns logotype
Land -1,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Inspark för 12-åringar, ungdomspolitik och koll på långtidsfrånvaro

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barn på sommaren

Det är bara något av det som sker på Tjörn i storsatsningen för barn och unga som inleddes 2011. Sedan dess har flera strategiska insatser gjorts för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga och ge dem ett gott liv. Man hoppas också att satsningen bidrar till att fler unga familjer väljer att flytta till Tjörn.

Strategiska satsningar:

  • Förvaltningarna arbetar gemensamt för att ingen ska falla mellan stolarna.
  • Förvaltningarna arbetar förebyggande för att minska placeringar på institution.
  • Kultur och konstnärliga uttryckssätt är en självklar del i alla verksamheter från förskola och uppåt.
  • Stöttar vuxna i föräldrarollen på flera olika sätt.
  • Arbetar med förbättring av trafikmiljön utanför skolor.

När Tjörn i dagarna nominerats till Årets kulturkommun är det kultursatsningarna för barn och unga som uppmärksammas.

- Jag är mycket glad över att Tjörns kommun valt denna strategiska satsning för att stärka barn och ungas möjligheter till ett gott liv . Satsningen innefattar många delar av de ungas vardag, som skolan, kultur- och idrottsverksamhet och friluftsliv. Dessutom annan förebyggande verksamhet med mål att alla ska vara med, säger Benita Nilsson, kultur- och fritidsnämndens ordförande på Tjörn.

Kontaktpersoner och information
Eva Persson, processledare
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ring 0304-60 11 07 eller mejla eva.m.persson@tjorn.se

Åsa Jansson, processledare
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ring 0304-60 12 18 eller mejla asa.jansson@tjorn.se

Hur gör vi?

En strategisk samverkansgrupp har tagit fram en barn- och ungdomsplan som gäller till 2023. Alla i kommunen som på något vis arbetar med barn och unga upp till 24 års ålder deltog i arbetet.

Planen beskriver hur kommunens verksamheter gemensamt ska arbeta för att stärka arbetet kring barn och unga. I grunden finns FN:s barnkonvention. Till detta läggs arbetet med en säker och trygg kommun, en samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur och ett socioekonomiskt perspektiv.

Prioriterade mål är att fler barn och unga

  • ska uppleva att de har inflytande och möjlighet att påverka och göra sin röst hörd
  • samt deras vårdnadshavare ska uppleva att de får den hjälp och det stöd de behöver
  • ska uppleva att de har tillgång till meningsskapande aktiviteter på sin fritid
  • ska ha förutsättningar att bo och leva ett gott liv i kommunen
Sidan senast uppdaterad: 2013-10-24 10.17

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Barn och unga i fokus
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se