Tjörns kommuns logotype
Land -5,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Havsmiljöprojekt för miljoner runt Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
12 april 2013: Ett konstgjort hummerrev sänks.

Ett konstgjort hummerrev sänks

Under 2013 har 8-fjordar drivit fyra framgångsrika projekt i vattnen runt Tjörn: Ålutsättning, hummerrev, Öppna Sund och restaurering av vattendrag. Mer än 2 miljoner kronor hämtades hem från externa finansiärer till åtgärder som redan givit bra resultat.

I slutet av november stannar vi vid vägbron mellan Mjölkeviken och Sundsby Kile. Här har 8-fjordar genom projektet Öppna Sund tidigare under året arbetat med att gräva upp bottenmaterial under bron. Det gör man för att öka vattenflödet och därmed syresättningen över annars grunda och syrefattiga vikar.

- Kolla där! viskar projektledare Niclas Åberg och vi klättrar försiktigt nedför vägrenen.

I vattnet precis under bron står en stor havsöring och parerar strömmen – ett konkret bevis på att en enkel åtgärd snabbt har medfört vinster för den biologiska mångfalden.

Fler exempel på enkla och effektiva åtgärder under 2013 är till exempel en rensning av kulverten under väg 160 vid Almösund. Även detta gjordes i syfte att förbättra syresättningen. 8-fjordar har också bidragit till restaurering av vattendragen Halsbäcken och Brattåsbäcken. Vid restaurering tar man bland annat bort stenblock och annat som kan hindra havsöringen att vandra upp, samt lägger ut grus som ökar chansen till framgångsrik lek för fisken.

Hum hum på hummerreven

Ett projekt som uppmärksammades i media under våren, var startskottet för försök att testa olika typer av konstgjorda hummerrev. Det har vid tidigare försök visat sig att artificiella rev lockar till sig mer än humrar: Fisk och andra marina arter dras till de nya hårda ytorna med många gömslen. Problemet har varit att sprängsten som tidigare använts, är otympligt att transportera och sjunker ned i mjuka bottnar. Syd Almön har Anna Zeffer, miljöinspektör på Stenungsunds kommun, drivit arbetet med att konstruera rev av cementrör eller armeringsjärn, för att hitta mer kostnadseffektiva alternativ. Glädjande nog kunde humrar och många andra djur och växter filmas vid reven redan efter att par månader.

Importerad ål sätts ut

Ungefär 265 000 ålyngel à 6 kronor styck fördelades på sju områden kring Tjörn under 2013. De så kallade glasålarna importeras från bland annat England, där de hindras att vandra upp på grund av till exempel dammbyggen. Som ni nog känner till är ålen en starkt hotad fiskart, och ålfiske är sedan flera år helt förbjudet.

- Vi räknar med att ungefär 15 procent av glasålarna klarar att växa till så att de kan börja vandra till Sargassohavet, den enda plats där de fortplantar sig, berättar Niclas Åberg. De gör dessutom stor nytta som rovfiskar under den tid de uppehåller sig här.

För att kunna följa glasålarnas öden och äventyr märks ynglen genom ett bad i strontium, ett ämne som fäster i deras hörselstenar

Vill du veta mer om 8-fjordar och havsmiljöprojekten runt Tjörn, kan du läsa mer på www.8fjordar.selänk till annan webbplats. Du kan självklart äve ställa frågor direkt till oss:

Niclas Åberg, projektledare, tfn 0303-73 25 13, niclas.aberg@stenungsund.se

Sara Ejvegård, informatör, sara.ejvegard@stenungsund.se

Sidan senast uppdaterad: 2013-12-17 15.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se