Tjörns kommuns logotype
Land -1,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Fortsatt förbättrad konjunktur

Störst text
Stor text
Normalstorlek
BRG konjukturrapport 2013Q4

Pilarna pekar uppåt för konjunkturen det sista kvartalet 2013.

Konjunkturläget i Göteborgsregionen har fortsatt att förbättras under hösten och företagen spår en ljusare vår.

Förbättringen sker från en relativt låg nivå och läget kan nu klassas som normalkonjunktur. Hittills är det främst industriföretagen som upplevt ett bättre konjunkturläge, men till våren syns en mer utbredd optimism i alla branscher. Sysselsättningen i Göteborgsregionen har stigit fjorton kvartal i rad och den mindre ökning av arbetslösheten som vi sett under ett drygt års tid har nu upphört. Mycket tyder på att vi kommer att få se en fortsatt förbättring på arbetsmarknaden under 2014.

Konjunkturrapporten sammanställs av Business Region Göteborg och avser konjunkturen i Göteborgsregionen. Rapporten utkommer kvartalsvis. Rapporten baseras på egna analyser och synteser från källor och undersökningar från bland andra Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen,Västra Götalandsregionen, Valueguard och Transportstyrelsen.

Business Region Göteborg AB (BRG) arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionens 13 kommuner.

Sidan senast uppdaterad 2013-12-03 16.38

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se