Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Får man tvätta bilen på gatan?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Biltvätt för hand

I praktiken: Nej. Det är visserligen inte uttryckligen förbjudet att tvätta bilen på gatan, men man får inte släppa ut orenat avloppsvatten. 

Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier från bilvårdsmedel. Om det förorenade vattnet hamnar i dagvattenledningarna leds det i de allra flesta fall orenat ut till närmsta vattendrag.

Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds vidare.

Sidan senast uppdaterad: 2013-03-07 10.27

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se