Tjörns kommuns logotype
Land -0,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,3 m/s

Årsredovisning för 2012

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Årsredovisning 2012

Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat för 2012 med 17,2 miljoner tack vare återbetalning av AFA-premier.

Tjörns kommuns resultat är +17,2 miljoner kronor. Nämndernas verksamheter har ett negativt resultat på -6,5 miljoner kronor som till stor delvägs upp av återbetalningen av AFA-premier avseende år 2007 och 2008 på 13,4 miljoner kronor.

Vallhamsrondellen, ombyggnad av Kroksdalshallen samt ny skaterink

Kommunen har beslutat om bidrag till Trafikverket för ombyggnad av Vallhamnskorsningen på 4,7 miljoner kronor. Extra bidrag till föreningsägda anläggningar har gjorts såsom bidrag för ombyggnad av Kroksdalshallen i Skärhamn och bidrag till ny rink i ishallen i Rönnäng.

Omställningsprogram

Därutöver har ett omställningsprogram för personal över 61 år genomförts då 9 personer har beviljats omställning under 2012 och ytterligare cirka 10 personer beviljas under 2013. En förutsättning för att få omställning är att kommunen kan minska motsvarande antal tjänster.

Kommunen och bolagen

Tjörns kommunkoncern (kommunen och de kommunala bolagen) redovisar +21,8 miljoner kronor. Kommunen har fem bolag varav ett moderbolag.

104,8 milj investerades

Totala investeringar uppgår till 104,8 miljoner kronor. Fortsatta satsningar av uppbyggnad för vatten och avlopp pågår. Investeringar på 90,5 miljoner kronor är utförda. En stor del avser överföringsleden mellan Skärhamn och Stockevik på 28,2 miljoner kronor.

Samtidigt pågår om- och utbyggnad av Ängholmens reningsverk för att kunna ta emot avlopp från Skärhamn och Sunna. I Höviksnäs/Hakenäset anläggs nya vatten- och avloppssystem.Anledningen är att förbättra standard på avlopp och öka vattentillgången i området vilket möjliggör åretruntboende i sommarstugeområden. Investeringen är 29 miljoner kronor år 2012.

Sidan senast uppdaterad: 2013-05-02 17.26

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se