Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 3,1 m/s

64 procent fler resenärer på tågen mellan Uddevalla och Göteborg 2015

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tåg vid perrong

Det blir en förlängning av perrongerna längs Södra Bohusbanan på sträckan mellan Uddevalla och Göteborg. Det ger 64 procents ökad kapacitet eftersom man kan köra med längre tåg

Västra Götalandsregionen och kommunerna förskotterar pengar

Det kostar 77 miljoner och Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna finansierar en förskottering av pengar för bygget. Lånet betalas tillbaka efter tre år. Räntekostnaderna delar Västra Götalandsregionen och övriga fem kommuner på.

Liten insats ger stor effekt

− För relativt sett lite pengar, i infrastrukturssammanhang, uppnår man stora effekter, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande på Tjörn. Ett uttalande som får stöd av de övriga deltagarna i gruppen. Även Göteborgs stad är positiv till projektet och menar att en förbättrad kapacitet på Bohusbanan påverkar Hamnbanan positivt.

Kommunfullmäktige fattar beslut

Nu kommer kommunledningen i respektive kommun föreslå sitt kommunfullmäktige att ta beslut om att de fem kommunerna gemensamt finansierar förskotteringens räntekostnad för detta infrastrukturprojekt.

Bakgrund


Tidigare i år mötte Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälvs kommuner Näringsdepartementet. Kommunerna framförde nödvändigheten av att få ökad kapacitet på Södra Bohusbanan för att klara nuvarande och framtida arbetspendling. Den infrastrukturgrupp som kommunerna då bildade har nu nått sitt första resultat: Trafikverket förlänger perrongerna.

Arbetet har gått fram fort! Trafikverket är redan igång med projektering och i en grov kalkyl uppskattas kostnaden till 77 miljoner kronor. Trafikverket har avsatt 7 miljoner kronor, resterande 70 miljoner kronor behöver lånas upp. Uddevalla kommun har åtagit sig att administrera och låna upp dessa pengar. Det behövs också finansiering för förskotteringen av räntekostnaderna på lånet, dessa beräknas uppgå till 14 miljoner. Västra Götalandsregionen är villig att förskottera 50 procent av räntekostnaden, medan de fem kommunerna föreslås dela på resterande 50 procent.

Flera stora förbättringar i sikte


I det långsiktiga arbetet med att utveckla infrastrukturen utgår man från en ”tre-stegsraket”. Det inledande, pågående projektet omfattar perrongförlängningar mellan Uddevalla och Göteborg. Det innebär att man kan trafikera spåret med dubbelt så långa tåg och 64 procent fler resenärer kan åka med.

Mötesplats i Grohed

Nästa steg blir att försöka få till stånd en mötesplats i Grohed som minskar störningskänsligheten i tågtrafiken och därmed ökar frekvensen av tåg mellan, i första hand Uddevalla och Stenungsund. Efter ombyggnation i Göteborg, kan ökad frekvens av tågen omfatta hela sträckan.

Resecentrum i Stenungsund och dubbelspår i framtiden

På sikt vill man arbeta för dubbelspår på hela sträckan Uddevalla – Göteborg, inkluderat ett resecentrum i Stenungsund. Parterna är ense om att det är viktigt att beakta perrongförlängningen när man fortsätter diskussionerna om placeringen av det framtida resecentret.

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-16 13.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se