Tjörns kommuns logotype
Land 1,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

4 000 företag svarar på frågor om kommunens service

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Handel

Ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga för alla kommuner i Göteborgsregionen; det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Nu inleds den nationella undersökningen Insikt för att få veta hur det fungerar i just vår kommun.

— Vi arbetar aktivt med företagsklimatet och det vi verkligen kan påverka, nämligen de faktiska kontakter som företagare har med kommunen i tillståndsfrågor, säger Helene Evensen, näringslivsstrateg i Tjörns kommun.

I år deltar 200 kommuner i undersökningen. Totalt får omkring 4 000 företag i regionen enkäten. Efter förra mätningen, som gjordes 2011, togs flera initiativ från kommunernas sida för att förbättra företagsklimatet. Tjörns kommun har bland annat arbetat mycket aktivt med att utveckla servicegraden på olika sätt med exempelvis förenklade blanketter och bättre rutiner. Från och med hösten 2011 skickas dessutom ett månatligt nyhetsbrev ut till företagen.

Tjörn satsar på högre siffror

Målet med Insikt är att förbättra både kommunens information till och dialogen med det lokala näringslivet. Resultaten från mätningen redovisas som ett nöjd-kund-index, eller NKI.  I förra mätningen hamnade Tjörn precis under snittet; 62 på en hundragradig skala. I år siktar Tjörn på ännu högre siffror.

Undersökningen Insikt initierades ursprungligen av  Business Region Göteborg. Det är kommunerna som skickar ut enkäterna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som genomför själva mätningen.

Sidan senast uppdaterad: 2013-03-01 14.08

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se