Tjörns kommuns logotype
Land 6,7 °C Hav 13,9 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s

Nu är fältverksamheten igång

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Jeanette Karlsson och Gabriella Graflund

Som en del av kommunens satsning på barn och ungdomar har två fältsekreterare anställts, Jeanette Karlsson och Gabriella Graflund.
De har båda flerårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar, föräldrar och specifika ungdomsfrågor.

Som "fältare" kommer de att fungera som en naturlig del i ungdomarnas vardag och vara med där ungdomarna finns: på skolorna, på fritiden och på sociala medier. Det gör att de kommer vara uppdaterade på hur det är att vara ung på Tjörn idag och när det uppstår nya trender och yttringar.

Samarbeten


Fältsekreterarna är anställda av socialförvaltningen, deras arbete sker i nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten och polisen. Arbetet innebär lika mycket att arbeta förebyggande som rådgivande med ungdomarna och deras föräldrar.

Råd och stöd


Fältsekreterarna kommer att kartlägga och få en bred kännedom om vilka aktörerna kring ungdomarna är, både inom och utom kommunen. Det gör att de snabbt och enkelt kan ge ungdomarna råd och stöd i olika situationer och hjälpa till med att hitta rätt person eller instans.

Har du frågor och funderingar, oavsett om du är ung eller förälder, ta gärna kontakt!

 

Sidan senast uppdaterad: 2011-09-11 10.43
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se