Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,1 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Frågetecken utropstecken

Här finns svar på de vanligaste frågorna om bevattningsförbudet.

För vem gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller privatpersoner som har kommunalt vatten inom Tjörns kommun.

Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?

Nej.

Varför är företag undantagna?

Det är viktig att värna om arbetsplatserna på Tjörn.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet. Om grundvattnet sjunker kan även privata brunnar riskera att sina.

Jag har just planerat häck/träd, får jag vattna?

Du får vattna med vattenkanna, inte slang eller vattenspridare.

Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?

Nej, inte med kommunalt dricksvatten.

Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?

Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.

Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?

Ja, men inte med högtryckstvätt eller vattenslang.

Jag ska tvätta taket, får jag det?

Ja, men inte med högtryckstvätt eller vattenslang.

Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?

Ja, men inte med högtryckstvätt eller vattenslang.

Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk istället till en simhall, en badsjö eller till havet för att låta barnen bada.

Jag behöver fylla på tankar för djurhållning.

Du kan hyra ett så kallat ståndrör med mätare. Ta kontakt med vår VA-verksamhet för detaljer, tel 0304-60 10 10 eller va-drift@tjorn.se.

Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?

Prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

Hur kontrollerar kommunen att bevattningsförbudet följs?

Kommunen åker inte ut och kontrollerar att bevattningsförbudet följs. Istället handlar det om förståelse och att var och en ska vara sparsam med vattnet. Det stora problemet är bevattning med vattenspridare under långa tider. Det går åt mycket mer vatten med vattenspridare och slang än med vattenkanna.

Jag ska tömma min pool. Kan vattnet användas på något sätt?

Ja, om du låter vattnet stå i en vecka utan klorering och utan att täcka poolen är vattnet fritt från klor och kan användas till bevattning.

 

Om dricksvattensituationen

 

Hur arbetar ni för att lösa problemet på sikt?

Vi har gjort förbättringar i våra tjärnar och satsar på mycket på underhåll och ledningsförnyelse de kommande åren. Det leder till mindre svinn i leveransen av vatten.

Läckaget från ledningarna är inte så stort som det framställts i debatten. Vi använder nämligen en del av vattnet själva när vi gör underhåll i ledningsnätet och det räknas in i svinnet. Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett arbete som kommer att pågå under många år och vi kommer att få se flera vattenläckor under tiden.

Den långsiktiga lösningen är att bygga en ledning till Kungälv där vattnet kommer från Göta älv. Dock är det en fråga som Tjörn inte kan lösa ensam utan som Tjörn, Stenungsund och Kungälv gemensamt arbetar med inför framtiden.

Kan vi inte köpa mer vatten från Stenungsunds kommun?

Vi köper den mängd som Stenungsunds kommun tillåter oss att köpa. Vi får inte köpa mer än vad vi gör. Stenungsundsvattnet är också beroende av Stenungsunds kommuns situation. Om det uppstår en driftstörning hos dem stängs vattnet till Tjörn av för att de ska klara sin egen vattensituation.

Kostnaden för vattnet från Stenungsund är lägre än vårt egenproducerade vatten.

Av säkerhetsskäl kan vi inte gå in på närmare detaljer.

Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?

Vi får enligt lag inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

Beror bristen på vatten på att Tjörns kommun växer i invånarantal?

Nej, situationen beror på fjolårets torka och den senaste tidens låga nederbörd.

Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla?

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare, tills kommunen bedömer att vattennivåerna i våra yt- och grundvattentäkter är tillräckligt höga. När detta kommer att ske är svårt att svara på i dagsläget då det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar hemsidan löpande

Kan man få ersättning av kommunen för att man fått begränsad vattentillgång?

Kommunen garanterar inte ett visst vattentryck eller att en viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras till hushåll. Vid begränsad tillgång till vatten är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukning enligt kommunens anvisningar. Det finns inget lagstöd för att fastighetsägaren ska få ersättning. Det finns inte heller något i lagens förarbeten eller rättspraxis som säger att bevattning av gräsmattor eller fyllandet av pooler skulle anses ingå i den normala hushållsanvändningen av vatten. Sådant vattenanvändande kan snarare anses vara en lyxkonsumtion och innebär inga fördelar utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.

Dessutom är den kommunala VA-verksamheten inte vinstdrivande. Kostnader och intäkter baseras på självkostnadsprincipen. I samband med ett bevattningsförbud minskar inte VA-verksamhetens kostnader, snarare tvärtom. Om kommunen skulle bevilja en reduktion av brukningsavgifterna skulle verksamheten göra ett ekonomiskt underskott vilket senare skulle behöva kompenseras med en höjning av VA-taxan.


Sidan senast uppdaterad: 2019-07-09 10.09
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se