Tjörns kommuns logotype
Land 16,4 °C Hav 19,7°C
Medelvind WNW 1,8 m/s

Nuläge Tjörns nya skolsatsning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Brännboll på Rönnängs skola

I början av april kom det historiska inriktningsbeslutet om en stor skolsatsning på Tjörn. Nu berättar vi hur arbetet går vidare.

Ett underlag för ett investeringsbeslut tas fram. Det beslutet krävs för att komma igång med planeringen av den nya skolsatsningen. Ambitionen är att beslutet ska komma i början av sommaren. Sedan inleds projekteringen.

Pedagogiken och eleverna

En utvecklingsgrupp gör studiebesök i andra skolor för att se hur de planerat verksamheten och organiserat det pedagogiska arbetet i sina 4-9-skolor. Det finns många 4-9 skolor i Göteborgsregionen. Samtliga har tydligt avgränsade ytor för respektive stadium och vittnar om att det blir lugnare skolmiljö med en bredare spridning av åldrar. Till exempel i Trollhättan, Uddevalla, Härryda 2 st, Göteborg 11 st, Varberg 2 st, Orust och Lysekil.

Arkitektfirmor och lokaler

En förstudie för en upphandling av arkitektkontor pågår.

I den kartläggs vilka arkitektkontor som har rätt erfarenhet och kapacitet att hantera ett så stort projekt. En arbetsgrupp med skolledare, fastighetsägare och lokalsamordnare gör nu en grov beräkning över de behov som de nya skolnaven lösa. Man använder även de schabloner som finns för den här typen av beräkningar. Förstudien blir underlaget till en upphandling för att få kunskap om vilka summor det kommer att handla om.

Investeringsbeslut i början av sommaren

När den grova beräkningen av omfånget av skolsatsningen är klar kan ett första förslag till kostnad presenteras. På det underlaget fattas därefter ett investeringsbeslut av politikerna. Det beräknas kunna komma i början av sommaren.

Projekteringen startar efter sommaren

När investeringsbeslutet är fattat startar det stora omfattande arbetet med utvecklingen av moderna lärmiljöer, ta del av andras erfarenheter, ha dialoger med föräldrar och föreningar. Projekteringen pågår sannolikt 1- 1,5 år.

Bakgrund

Under hösten 2017 gjordes en förstudie där tre alternativ för ny skolstruktur utreddes. Förstudien presenterades i början av 2018 och i den föreslog man det alternativ som innebar att det skapas två nya skolnav i Häggvall och Bleket. De föreslås bli två högstadienav. Förslaget innebär också att alla övriga skolor på Tjörn är föremål för satsningen. De ses över och anpassas till att rymma både förskolebarn och lågstadieelever.

Att förstudien och beslutet om en ny skolstruktur kommer just nu beror på att Tjörn drabbats av akuta problem med lukt i både Rönnäng och Blekets skolor. Rönnäng evakuerades efter sommarlovet under tiden om skolan saneras och eleverna kommer tillbaka till sin skola vid höstterminens start 2018. I Bleket räknar man med att ha delar av utbildningen i moduler efter sommaren och då riva de skadade delarna av skolan.

Anledningar till skolsatsningen

Förutom att framtidens skolor och barnomsorg på Tjörn får pedagogiskt och arbetsmiljömässigt moderna och effektiva lokaler, finns det fler och viktiga anledningar till skolsatsningen:

  • Den minskar kommunens känslighet för förändringar i befolkningstillväxten och eventuella avvikelser från prognos. På så vis hanteras kommunens resurser ansvarsfullt och långsiktigt hållbart, vilket är ett av kommunens inriktningsmål enligt budget.
  • Det blir lättare att rekrytera. Med olika stadier på samma skola ökar möjligheterna att skapa attraktiva tjänster för pedagogisk personal.
  • Det finns möjlighet att bygga fler specialsalar, till exempel större och mer flexibla idrottshallar, något som skulle gynna både fritidsverksamheten och föreningslivet på Tjörn.
  • Skolsatsningen ger också möjlighet till ökad flexibilitet även för barnomsorgen och de yngsta skoleleverna. Exakt vilken årskursindelning som till slut blir aktuell får befolknings-utvecklingen visa.

Ni kan läsa mer om de förändringar som skolan står inför i tidigare nummer av hushållstidningen Vi på Tjörn. Se länkar till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 09.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se