Tjörns kommuns logotype
Land 16,2 °C Hav 22,2°C
Medelvind SSW 1,8 m/s

Ansökan om bygglov för uppförande av aktivitetshus på Åstol 1:2

Åstol

Åstols Idrottssällskap har inlämnat ansökan om bygglov för uppförande av aktivitetshus.

Aktivitetshuset ersätter befintligt klubbhus. Både det befintliga klubbhuset och det föreslagna avviker från gällande detaljplan beträffande användningssätt och läge.

Eventuella synpunkter mot förslaget ska ha inkommit till Tjörns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggavdelningen, 471 80 Skärhamn alternativt samhallsbyggnad@tjorn.se senast 20 juli 2018.

För handlingar om ärendet, se länk till höger. Handlingar och mer information finns även tillgängliga på Åstols handelsbod och www.astol.selänk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 13.30
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se