Tjörns kommuns logotype
Land 17,7 °C Hav 16,1°C
Medelvind SW 5,8 m/s

Tångeröd 2:18 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Status:

Påbörjad

Samråd

Utställning

Antagen

 

Under hösten 2016 startade arbetet med en detaljplan för området kring Tångeröd 2:18, som syftar till att pröva möjligheterna att bygga bostäder. Eventuellt kan det även bli möjligt att planera för förskola eller boende för äldre. Arbetet har inletts genom att kommunens planavdelning hållit en medborgardialog med boende och verksamma i området i januari 2017.

Sammanställning av workshop 19 januari 2017

Syftet med arbete var att identifiera tillsammans med medborgarna befintliga värden och brister i området, samt ta fram en bild av vilka behov för förändring och utveckling som finns och vilka kvaliteter som är viktig att bevara.

Nedan finns gruppernas arbete sammanställt i text- och kartform om du vill läsa mer. Resultatet kommer att användas i det fortsatta planarbetet.

Sammanställning av workshopPDF


Kartor

NulägeskartaPDF

ÖnskekartaPDF


Sidan senast uppdaterad 2017-04-12 10.50

Kontaktuppgifter

Laura Santana Herasme
0304-60 11 58

Planarkitekt
0304-60 11 58
laura.santana.herasme@tjorn.se

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se