Tjörns kommuns logotype
Land 14,1 °C Hav 13,7 °C
Medelvind S 5,4 m/s

Södra hamnen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Planen befinner sig i första fasen av fyra, programfasen.
Detaljplaneförslag Södra hamnen

Planarbetet inleddes med att ett detaljplaneprogram upprättades. Samråd om programmet hölls våren 2011. Planarbete pågår och plansamråd planeras hållas våren 2016.Syftet med planprogrammet var att undersöka möjligheterna att uppföra lokaler för nya verksamheter, bostäder, äldreboende, en utbyggnad av småbåtshamnen genom att bygga nya pirar samt utbyggnad av befintliga verksamheter.

Utöver detta kommer även parkeringar och en lösning för vägkorsningen Södra hamnen och Hamngatan att utredas.

Efter programsamrådet har diskussioner om en hotelletablering i planområdet påbörjats.

Handlingar och utställning

Nedan finns planhandlingar tillhörande detaljplaneprogrammet som var sänt på samråd våren 2011.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdföppnas i nytt fönster 144.6 kB 2011-03-09 13.30
Brev.pdföppnas i nytt fönster 17.1 kB 2011-03-09 13.30
Programhandling_Södra_hamnen.pdföppnas i nytt fönster 4.7 MB 2011-03-09 13.31

 Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12 10.45

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se