Tjörns kommuns logotype
Land 14,9 °C Hav 15,3°C
Medelvind WSW 5,8 m/s

Rönnäng 1:27

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Syftet är att jobba utefter de intentioner som finns i Översiktsplan 2013 och ”Tätortsstudie för Rönnäng, Bleket och Klädesholmen”, antagen av KF 2007, och ta fram en ny detaljplan för området.

Planen ska möjliggöra en utveckling med nya bostäder i området och ta hänsyn till den värdefulla natur- och kulturmiljö som finns i Rönnäng. Det innebär att planen skall utformas på ett sätt som tar hänsyn till strandskydd för ett befintligt vattendrag som rinner i öst-västlig riktning inom området, landskapsbilden och riksintresset för friluftsliv. Stråket, vandringsled/motionsslinga utgå härifrån.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-29 09.02

Kontaktuppgifter

Kristina Stenström
0304-60 14 35

Planarkitekt
0304-60 14 35
kristina.stenstrom@tjorn.se

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se