Tjörns kommuns logotype
Land 1,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSE 4,0 m/s

Hövik 5:1, Fridhem

Störst text
Stor text
Normalstorlek
      
Status: PåbörjadSamrådGranskningAntagenLaga kraft
Initiering ... Beredning .......Beslut
Höviksnäs

Kommuen har förvärvat fastigheten Tångeröd 1:25 som numer ingår i kommunens fastighet Hövik 5:1.

I enlighet med tätortsstudien för Höviksnäs är området avsett för bostadsbebyggelse.

Utredningar arbetas fram för att se på en utbyggnad av bostäder.

Samråd förväntas under vår 2018.

 

 

Sidan senast uppdaterad 2018-01-22 16.07

Kontaktuppgifter

Planarkitekt
0304-60 11 58
laura.santana.herasme@tjorn.se

Kristina Stenström
0304-60 14 35

Planarkitekt
0304-60 14 35
kristina.stenstrom@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se