Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,1 °C
Medelvind S 4,5 m/s

Tubberöd, Buskär 1:201, 1:252 m.fl.

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Foto från hamn, bild till tätortstudiens omslag för Almösund-Myggenäs-Almön

Planen gör befintlig bostadsbebyggelse planenlig och ger möjlighet att i befintliga magasin anordna bostad i andra våning med verksamhet på nedre plan. Samt nyexploatering i två fastigheter.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 12 november 2015.

Laga kraft 29 december 2016.

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning_miljöbedömning_Buskär_11-08-31.pdf 3.3 MB 2014-09-23 13.32
Buller-PM_ 2013-11-18.pdf 1.3 MB 2014-09-23 13.32
Buskär Kulturmiljöunderlag_13-05-31.pdf 3.5 MB 2014-09-23 13.32
Geoteknisk utredning_2014-01-20.pdf 3.1 MB 2014-09-23 13.32
Miljöteknisk mark och sedimentundersökning_2014-02-07 rev 2014-02-05.pdf 3.7 MB 2014-09-23 13.33
PM Trafik och riskutredning_2013-06-10.pdf 1.6 MB 2014-09-23 13.34
Samrådsredogörelse-Buskär-anonymiserad.pdf 979.2 kB 2014-09-23 13.34
Utredning Stödmurar Tubberöd 1_201 Buskär.pdf 289.3 kB 2015-06-04 11.41
VA-utredning med bilagor_13-06-14.pdf 1.2 MB 2014-09-23 13.34

Inaktuell utredning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MKB_ Buskär_2013 07 01.pdf 7.6 MB 2014-09-23 13.36
Sidan senast uppdaterad: 2017-03-14 10.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se