Tjörns kommuns logotype
Land 13,9 °C Hav 15,2*°C
Medelvind WSW 4,0 m/s

Toftenäs 1:67 m.fl., "Kollung"

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställning 2Antagen
   2/1-30/1 201521/5 2015
Toftenäs 1:67 m.fl. - Radona
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla ett industriområde till ett område för bostäder blandat med småskaliga icke-störande verksamheter.

Planförslaget innefattar ca 120 bostäder i form av flerbostadshus, friliggande enbostadshus, parhus och radhus samt olika typer av verksamheter i befintliga och tillkommande lokaler. Bebyggelsen skall anpassas till det omgivande naturområdet och skapa goda förutsättningar för friluftsliv och friskvård. Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2015-05-21, § 113.

Tiden för överklagande av beslutet om antagande gäller i tre veckor från den 1 juni (den dag beslutet anslogs på kommunens anslagstavla).

Vem som kan överklaga regleras i plan- och bygglagen 5 kap.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KOLLUNG_planbeskrivning_antagande.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2015-06-04 10.16
Toftenäs 1_67 DPkarta.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2015-06-04 10.15
Toftenäs 1_67 GFB.pdföppnas i nytt fönster 316.9 kB 2015-06-04 10.16
Toftenäs 1_67 GK.pdföppnas i nytt fönster 986.1 kB 2015-06-04 10.17
Toftenäs 1_67 ILLkarta.pdföppnas i nytt fönster 953 kB 2015-06-04 10.15
Utställningsutlåtande-utställning2-anonym.docöppnas i nytt fönster 115.5 kB 2015-06-04 10.18

Utredningar och övriga handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
20141113 MKB Toftenäsny (2)klar.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2015-06-04 10.21
Buller.pdföppnas i nytt fönster 978.8 kB 2012-06-27 08.40
Geotekniskt PM utan bilagor.pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2012-06-27 08.38
Komplettering inför antagande_-_åtgärdsförslag trafikbuller.pdföppnas i nytt fönster 854.3 kB 2014-03-17 11.02
Miljöteknisk markundersökning.pdföppnas i nytt fönster 18.2 MB 2012-06-27 08.40
Reviderad_åtgärdsplan-hela.pdföppnas i nytt fönster 183.5 kB 2014-03-17 11.02
Trafikförslag 2012-05-30.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2012-06-27 08.40
VA-utredning.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2012-06-27 08.40

Tidigare planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
programsamrådsredogörelse.pdf 331.1 kB 2015-06-04 10.27
program Toftenäs 1_67, Kollung.pdf 3 MB 2015-06-04 10.26
samrådsredogörelse_kollung_antagen.pdf 353.8 kB 2015-06-04 10.28
Utställningsutlåtande_Kollung.pdf 51.2 kB 2015-06-04 10.28
Sidan senast uppdaterad: 2015-06-04 10.29

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se