Tjörns kommuns logotype
Land 15,3 °C Hav 15,7°C
Medelvind SW 9,8 m/s

Rönnäng 1:267

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagenLaga kraft
   14/9-12/10 201027/4 20116/11 2011
Rönnäng 1:267
Detaljplan för bostäder i Kårevik. Rönnäng 1:267. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ca 20 småhus i 1 - 1 ½ plan, alternativt cirka 16 småhus i 1 - 1 ½ plan samt maximalt 2 mindre flerbostadshus i 2 plan med cirka 4 lägenheter per hus, belägna i Kårevik i södra delen av Rönnängs tätort.

Detaljplanen vann laga kraft 2011-11-06

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandebeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 314.2 kB 2011-09-12 11.50
Grundkarta.pdföppnas i nytt fönster 576.6 kB 2011-09-12 11.50
Illustrationskarta.pdföppnas i nytt fönster 615.4 kB 2011-09-12 11.50
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 8.6 MB 2011-09-12 11.51
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2011-09-12 11.51
Tillägg Utlåtande. 2.a utställning.pdföppnas i nytt fönster 30.3 kB 2011-09-12 11.51
Utlåtande.pdföppnas i nytt fönster 59.6 kB 2011-09-12 11.51
Fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter och kan därför inte publiceras på internet. Under utställningstiden finns den tillgänglig i utställningsmaterialet på medborgarkontoret.

Övriga handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknisk_utredning.pdf 1.7 MB 2010-09-23 16.43
Karta.pdf 517 kB 2010-09-23 16.43
Naturinventering.pdf 843.7 kB 2010-09-28 14.13
Sidan senast uppdaterad: 2015-12-18 10.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se