Tjörns kommuns logotype
Land 14,9 °C Hav 15,3°C
Medelvind WSW 4,5 m/s

Nordviksgärde

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagenLaga kraft
     20/8 2009
Nordviksgärde
Detaljplanen möjliggör bostäder, kontor och förskola på aktuellt område. Planområdet rymmer uppemot 110 hushåll i varierade former samt en förskola. Väg till området går från väg 721 med en större gata. En del av området bebyggs nu av Svenska Designhus med villor, men även ca 40 kommunala tomter finns i planområdet och kommer erbjudas till försäljning inom kort.

Detaljplanen vann laga kraft 2009-08-20

Lagakrafthandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta_illustration.pdföppnas i nytt fönster 650.4 kB 2010-06-09 16.31
Karta.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2010-06-09 16.31
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2.2 MB 2010-06-09 16.32

Övriga handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bergkartering.pdföppnas i nytt fönster 670.1 kB 2010-06-09 16.31
Brev_till_sakägare.pdföppnas i nytt fönster 17.6 kB 2010-06-09 16.31
Bullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 505.2 kB 2010-06-09 16.31
G101Situations-Detaljplan.pdföppnas i nytt fönster 768.7 kB 2010-06-09 16.31
G102Höjdsatt_detaljplan.pdföppnas i nytt fönster 315.6 kB 2010-06-09 16.31
G301SektionerA-C.pdföppnas i nytt fönster 156 kB 2010-06-09 16.31
G302SektionerD-H.pdföppnas i nytt fönster 137.5 kB 2010-06-09 16.31
Genomförandebeskr.pdföppnas i nytt fönster 28.5 kB 2010-06-09 16.31
Geotekniskt_undersökning.pdföppnas i nytt fönster 516.8 kB 2010-06-09 16.31
Geotekniskt_undersökningFält-Labresultat.pdföppnas i nytt fönster 179.4 kB 2010-06-09 16.31
Rapport.pdföppnas i nytt fönster 959 kB 2010-06-09 16.32
Utställning_remiss.pdföppnas i nytt fönster 79.2 kB 2010-06-09 16.32
Utställningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 359.9 kB 2010-06-09 16.32
Sidan senast uppdaterad: 2012-11-08 15.28

Kontaktuppgifter

Christina Harling
0304-60 11 57

Processledare
0304-60 11 57
christina.harling@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se