Tjörns kommuns logotype
Land 21,1 °C Hav 22,1°C
Medelvind S 3,1 m/s

Mossholmens marina, del av Aröd ...

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagenLaga kraft
     2011-12-22
Mossholmens marina

Mossholmens marina

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2010 att anta detaljplanen. Planen möjliggör för 160-180 nya bostäder samt verksamheter inom området för Mossholmens marina. Antagandebeslutet har överklagats men avslogs av regeringen 2011-12-22. Detta innebär att planen vann laga kraft samma dag.

Lagakrafthandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomfbeskr antagande 20100517.pdföppnas i nytt fönster 164.1 kB 2012-11-08 14.58
illustrationskarta Mossholmen dpl_ antagandehandling laga kraft.pdföppnas i nytt fönster 503.2 kB 2012-11-08 14.58
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2010-06-09 16.25
PK_Mossholmen laga kartan_laga kraft.pdföppnas i nytt fönster 1002.3 kB 2012-11-08 14.59
planbeskrivn Mossholmen DPL - antagandehandling_Laga kraft.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2012-11-08 14.59

Övriga handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknisk_utredning.pdf 2.9 MB 2010-06-09 16.27
Riskutredning.pdf 3.3 MB 2010-06-09 16.27
Trafikutredning.pdf 775 kB 2010-06-09 16.27
Va-utredning.pdf 1 MB 2010-06-09 16.27
Sidan senast uppdaterad: 2015-12-18 10.02

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se