Tjörns kommuns logotype
Land 22,3 °C Hav 14,7°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Lilldal 1:44, Valåsen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagen
Illustrationskarta Lilldal 1:44
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bilvägar från söder till fastigheten Lilldal 2:13, Valåsens äldreboende i Kållekärr.

Planförslaget bedöms sakna intresse för allmänheten utöver den begränsade sakägarkretsen och hanterades därför med ett så kallat enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § Plan- och bygglagen.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandebeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 20.1 kB 2011-10-26 10.38
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2011-10-26 10.38
Särskilt utlåtande.pdföppnas i nytt fönster 28.4 kB 2011-10-26 10.38
Sidan senast uppdaterad: 2015-10-16 11.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se