Tjörns kommuns logotype
Land 26,0 °C Hav 22,3°C
Medelvind WNW 0,9 m/s

Klädesholmen östra

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagenLaga kraft
    14/12 200919/1 2012
Klädesholmen östra
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya ändamål för magasinsområdets bebyggelse samtidigt som den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen bevaras samt att så långt som möjligt anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden för övriga delar av östra Klädesholmen. Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 14 december 2009. Den har överklagats.

Överklaganden hos Länsstyrelsen avslogs 1 december 2010.
Överklaganden hos Regeringen, miljödepartementet, avvaktar beslut.
Överklagandena avslogs av Regeringen den 19 januari 2012 - i och med det vann planen laga kraft samma datum.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilagor_GFB_1.pdföppnas i nytt fönster 154.3 kB 2010-06-09 16.06
Bilagor_GFB_2.pdföppnas i nytt fönster 166.5 kB 2010-06-09 16.06
Bilagor_GFB_3.pdföppnas i nytt fönster 149 kB 2010-06-09 16.06
Bilagor_GFB_4.pdföppnas i nytt fönster 141.8 kB 2010-06-09 16.06
Bilagor_GFB_5.pdföppnas i nytt fönster 151.9 kB 2010-06-09 16.06
Bilagor_GFB_6.pdföppnas i nytt fönster 212.5 kB 2010-06-09 16.06
Bilagor_GFB_7.pdföppnas i nytt fönster 110.4 kB 2010-06-09 16.06
Detaljplan Östra Klädesholmen lagakraft Plankarta A3 färg (1).pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2016-10-05 12.40
Genomförandebeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 141 kB 2010-06-09 16.06
P_utredning-rev.pdföppnas i nytt fönster 245 kB 2010-06-09 16.06
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 823.3 kB 2010-06-09 16.06
Programhandling.pdföppnas i nytt fönster 7.2 MB 2013-02-04 11.39
Utställningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2010-06-09 16.06
Sidan senast uppdaterad: 2013-02-04 11.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se