Tjörns kommuns logotype
Land 22,6 °C Hav 22,9°C
Medelvind SW 1,8 m/s

Härön 1:4

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Status: PåbörjadSamrådUtställningAntagenLaga kraft
   10/2-10/3 201120/6 201223/7 2012
Härön
Dalbergen, del av fastigheten Härön 1:4.
Utställningstid: 10 februari-10 mars 2011.
Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheterna att uppföra 20 friliggande hus i 1-1 1/2 plan alternativt
17 friliggande hus och ett flerbostadshus. Planen innehåller utöver detta även gångvägar genom området samt ytor för rekreativa ändamål.
Planen vann laga kraft 23 juli 2012.

Lagakrafthandlingar

Bebyggelsen från farleden, 3D-bilder

Övriga handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-10 15.16

Kontaktuppgifter

Åsa Jönsson
0304-60 11 59

Planchef
0304-60 11 59
asa.jonsson@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se