Tjörns kommuns logotype
Land 12,6 °C Hav 20,9°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Brandskyddsredogörelse

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vissa fastighetsägare ska enligt lag lämna en skriftlig redogörelse för brandskydd till kommunen. Det handlar huvudsakligen om byggnader som används för vård, skolverksamhet, publik verksamhet eller hotell- och industriverksamhet.

Den skriftliga redogörelsen används bland annat vid planeringen av räddningstjänstens tillsynsverksamhet.

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-12 09.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se