Tjörns kommuns logotype
Land 16,2 °C Hav 20,2°C
Medelvind WSW 1,3 m/s

Anslagstavla

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Detta är Tjörns kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhusets entré.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll, liksom kungörelser av olika slag.

Protokollen förvaras av respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga på sidan Möten, handlingar och protokoll.

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-14

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

155 - 183

Sammanträdesdatum

2018-08-14

Anslaget sätts upp

2018-08-14

Anslaget tas ner

2018-09-05

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Sidan senast uppdaterad 2018-08-14 21.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se