Nyheter från Tjörns kommun http://www.tjorn.se/sidorutanformenyn/nyhetsarkiv/nyhetersomrss.4.3a98173613557d3e6f780005104.html Nyheter och pressmeddelande från Tjörns kommun och Tjörns kommunala bolag sv Tjörns kommun SiteVision 4.1.2.1 Mon, 20 Nov 2017 14:40:24 +0100 Japanskt på Nordiska Akvarellmuseet Nordiska Akvarellmuseet visar just nu en utställning med såväl gammal som framför allt samtida konst från Japan. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/japansktpanordiskaakvarellmuseet.5.2611be8515f8e9b87f9402d.html Mon, 20 Nov 2017 11:09:32 +0100 Snabbprotokoll från kommunfullmäktige Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/snabbprotokollfrankommunfullmaktige.5.2611be8515f8e9b87f93f73.html Mon, 20 Nov 2017 10:53:45 +0100 Europa minskar avfallet 18–26 november Nu är det Europa minskar avfallet-veckan. Veckan handlar om att uppmärksamma olika sätt att minska avfallet, eller soporna, genom olika evenemang och aktiviteter. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/europaminskaravfallet1826november.5.2611be8515f8e9b87f93f38.html Fri, 17 Nov 2017 08:21:16 +0100 Enkät om likabehandling i skolan Just nu kan alla elever i grundskola/grundsärskola på Tjörn svara på en enkät om likabehandling. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/enkatomlikabehandlingiskolan.5.2611be8515f8e9b87f92c8e.html Thu, 16 Nov 2017 08:57:53 +0100 Världstoalettdagen 19 november I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi måste sluta fulspola. Världstoalettdagen sätter fokus på att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toapapper. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/varldstoalettdagen19november.5.2611be8515f8e9b87f92c58.html Wed, 15 Nov 2017 15:00:00 +0100 Tjörns skolstruktur ses över På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunchefen inlett en utredning av Tjörns skolstruktur. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/tjornsskolstruktursesover.5.2611be8515f8e9b87f92881.html Thu, 09 Nov 2017 11:53:45 +0100 Hej rektor! Jenny Lundström, Anna Kern, Lisa Adolfsson och Linda Åberg har i höst börjat sina nya tjänster som rektorer respektive förskolechef i Tjörns kommun. Vi frågade dem vad de brinner för i sina jobb... http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/hejrektor.5.2611be8515f8e9b87f9ee8.html Mon, 06 Nov 2017 14:26:52 +0100 Skyfallet var ett 100-årsregn Under kvällen den 14 september föll ett intensivt regn över västra Tjörn. Regnet som föll var ett 100-årsregn, vilket innebär att ett sådant regn statistiskt sett återkommer en gång på 100 år. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/skyfalletvarett100arsregn.5.2611be8515f8e9b87f922a.html Thu, 02 Nov 2017 16:00:00 +0100 Tjörns Hamnar köper marinan i Vallhamn Det kommunala bolaget Tjörns hamnar köper småbåtshamnen i Vallhamn. Där finns idag nästan 250 båtplatser. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/tjornshamnarkopermarinanivallhamn.5.3e1e8a2015f66e10479ee8.html Thu, 02 Nov 2017 08:37:48 +0100 Nattlig ro med kamera Nu kan Tjörnbor som har nattlig tillsyn slippa bli störda i sin nattsömn. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2017/nattligromedkamera.5.3e1e8a2015f66e104791190.html