Nyheter från Tjörns kommun http://www.tjorn.se/sidorutanformenyn/nyhetsarkiv/nyhetersomrss.4.3a98173613557d3e6f780005104.html Nyheter och pressmeddelande från Tjörns kommun och Tjörns kommunala bolag sv Tjörns kommun SiteVision 4.1.2.1 Wed, 21 Feb 2018 17:07:32 +0100 Rehab med kultur på recept Nu införs Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) på Tjörn och i Stenungsund. Forskning som gjorts inom området visar på mycket goda resultat. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/rehabmedkulturparecept.5.67a8a8ab1610049a8169eb6.html Mon, 19 Feb 2018 14:41:28 +0100 Anmäl ditt sommarbygge i tid! Ska du bygga i sommar? Då kan det vara en bra idé att fråga vad som gäller. Även om det inte krävs bygglov, kan du behöva göra en anmälan. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/anmaldittsommarbyggeitid.5.67a8a8ab1610049a816957d.html Fri, 16 Feb 2018 14:48:57 +0100 Dags att utse årets pristagare Nu är det dags att nominera till kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser och att söka nämndens stipendium för unga. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/dagsattutsearetspristagare.5.67a8a8ab1610049a816889b.html Fri, 16 Feb 2018 14:26:19 +0100 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdagen den 22 februari sammanträder Tjörns kommunfullmäktige kl 18.30 i kommunhuset, Skärhamn. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/kommunfullmaktigesammantrader.5.67a8a8ab1610049a8168862.html Mon, 12 Feb 2018 15:13:29 +0100 Vandringslederna på Tjörn rustas upp Nu ska flera vandringsleder på Tjörn bli tillgängligare, få bättre information och enhetlig skyltning. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/vandringsledernapatjornrustasupp.5.67a8a8ab1610049a816757d.html Tue, 06 Feb 2018 14:44:10 +0100 Delseger för Nordvästsvenska initiativet Efter flera års gemensam kamp kan nu företagare och boende i Stenungsund, Tjörn och Orust glädjas åt en viktig delseger för en välfungerande infrastruktur. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/delsegerfornordvastsvenskainitiativet.5.67a8a8ab1610049a8165ba5.html Tue, 06 Feb 2018 13:26:37 +0100 Att leva i Sverige Nu finns det en folder för de som är nya på Tjörn och i Sverige. Den finns på fem olika språk och hittas på vår sida om nyanlända och integration. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/attlevaisverige.5.67a8a8ab1610049a8165b55.html Tue, 06 Feb 2018 09:36:35 +0100 Nu är Samlarna på plats! I dem kan du lämna farligt avfall: Lampor, småelektronik (mobiler, laddare, eltandborstar med mera) och småbatterier. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/nuarsamlarnapaplats.5.67a8a8ab1610049a8165a53.html Mon, 05 Feb 2018 09:21:14 +0100 Stark jobbtillväxt bland utrikes födda i Göteborgsregionen För tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/starkjobbtillvaxtblandutrikesfoddaigoteborgsregionen.5.67a8a8ab1610049a81655cb.html Thu, 01 Feb 2018 14:04:43 +0100 Nytt skolförslag på remiss Den 1 februari beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att sända ett nytt skolförslag på remiss. Förslaget innebär att Tjörn ska ha två skolor för årskurserna 4-9, det vill säga både mellanstadiet och högstadiet. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/nyttskolforslagparemiss.5.67a8a8ab1610049a81645ed.html