Nyheter från Tjörns kommun http://www.tjorn.se/sidorutanformenyn/nyhetsarkiv/nyhetersomrss.4.3a98173613557d3e6f780005104.html Nyheter och pressmeddelande från Tjörns kommun och Tjörns kommunala bolag sv Tjörns kommun SiteVision 4.5.2 Tue, 18 Dec 2018 10:34:36 +0100 Öppettider under jul och nyår Här hittar du helgens öppettider för Tjörns kommuns verksamheter: kundcenter, återvinningscentralen, med mera. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/oppettiderunderjulochnyar.5.e7029021679848c8e019a9.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/oppettiderunderjulochnyar.5.e7029021679848c8e019a9.html Mon, 17 Dec 2018 14:56:46 +0100 Har du hämtat en tratt? Hörde du talas om den stora fettklumpen i London? Låt det inte hända på Tjörn också. Här får du veta vad du kan göra. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/harduhamtatentratt.5.e7029021679848c8e01ae5.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/harduhamtatentratt.5.e7029021679848c8e01ae5.html Fri, 14 Dec 2018 16:41:27 +0100 Snabbprotokoll från kommunfullmäktige Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/snabbprotokollfrankommunfullmaktige.5.e7029021679848c8e0f8b.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/snabbprotokollfrankommunfullmaktige.5.e7029021679848c8e0f8b.html Fri, 14 Dec 2018 11:12:33 +0100 Service på spillvattennätet i norra Skärhamn På måndag den 17 december börjar vi serva spillvattennätet i norra Skärhamn. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/servicepaspillvattennatetinorraskarhamn.5.e7029021679848c8e0e98.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/servicepaspillvattennatetinorraskarhamn.5.e7029021679848c8e0e98.html Mon, 10 Dec 2018 14:19:24 +0100 Allt som kan sorteras, ska sorteras! Tillhör du dem som lägger tidningar, plastförpackningar, kartonger eller rentav matavfall i den gröna tunnan? Då ska du läsa det här. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/alltsomkansorterasskasorteras.5.2b80f29516773bcf045a46.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/alltsomkansorterasskasorteras.5.2b80f29516773bcf045a46.html Wed, 05 Dec 2018 08:13:13 +0100 Årets sista nummer av Vi på Tjörn är här Vår hushållstidning Vi på Tjörn har delats ut till alla Tjörnbor. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/aretssistanummeravvipatjornarhar.5.2b80f29516773bcf045867.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/aretssistanummeravvipatjornarhar.5.2b80f29516773bcf045867.html Mon, 03 Dec 2018 08:54:57 +0100 Digital signering ger säkrare vård När en vårdtagare fått sin medicin signerar undersköterskan direkt i sin arbetstelefon. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/digitalsigneringgersakrarevard.5.3d0be4511671cb1aa8f40b5.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/digitalsigneringgersakrarevard.5.3d0be4511671cb1aa8f40b5.html Mon, 03 Dec 2018 08:16:22 +0100 Spola mindre! Jo, det har regnat en del i höst. Men faran är långt ifrån över. Vattnet i våra vattentäkter ligger fortfarande långt under önskad nivå. Därför måste vi fortsätta att spola mindre. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/spolamindre.5.3d0be4511671cb1aa8f31b3.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/spolamindre.5.3d0be4511671cb1aa8f31b3.html Fri, 30 Nov 2018 15:04:57 +0100 Kulturskolans julkalender – I väntan på snön Årets julkalender handlar om elever som vill vara sig själva. Och hur vägen dit ibland kan vara krokig. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/kulturskolansjulkalenderivantanpasnon.5.3d0be4511671cb1aa8f36aa.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/kulturskolansjulkalenderivantanpasnon.5.3d0be4511671cb1aa8f36aa.html Tue, 27 Nov 2018 08:17:38 +0100 Kom ihåg i adventstider... Om det är någon gång på året som man ska ge brandvarnarna en extra översyn, så är det nu! http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/komihagiadventstider.5.3d0be4511671cb1aa8f294f.html http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/komihagiadventstider.5.3d0be4511671cb1aa8f294f.html