Nyheter från Tjörns kommun http://www.tjorn.se/sidorutanformenyn/nyhetsarkiv/nyhetersomrss.4.3a98173613557d3e6f780005104.html Nyheter och pressmeddelande från Tjörns kommun och Tjörns kommunala bolag sv Tjörns kommun SiteVision 4.1.2.1 Thu, 21 Jun 2018 13:49:59 +0200 Världens svettigaste konstrunda På Tjörn älskar vi konst och kultur. Men vi älskar också triathlon. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/varldenssvettigastekonstrunda.5.41cba821636349779f668d.html Wed, 20 Jun 2018 15:31:01 +0200 Tjörnpeng och busskort engagerar Busskort, kulturhus och psykosocial arbetsmiljö i skolan är några av de saker som ungdomarna vill ta upp med politikerna på Tjörn. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/tjornpengochbusskortengagerar.5.751f3c163ebf74cd62a04.html Wed, 20 Jun 2018 09:03:49 +0200 Parkering max 24 timmar Har du fått p-böter för att du parkerat vid en P-skylt utan synlig tidsbegränsning? http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/parkeringmax24timmar.5.751f3c163ebf74cd6284a.html Mon, 18 Jun 2018 13:50:27 +0200 Nu planteras sommarblommorna ut Men det blir färre sommarplanteringar än vanligt. Tjörns kommun sparar på vattnet genom att inte plantera blommor på alla platser som normalt brukar ha sommarplanteringar. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/nuplanterassommarblommornaut.5.751f3c163ebf74cd6f8f.html Mon, 18 Jun 2018 13:45:31 +0200 Premiär för ny matchracingtävling i Skärhamn 2019 Midsummer Match Cup, en ny internationell seglingstävling, kommer att arrangeras i Skärhamn med start sommaren 2019. Det är vad kommunstyrelsens arbetsutskott har som ambition att möjliggöra. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/premiarfornymatchracingtavlingiskarhamn2019.5.751f3c163ebf74cd620b9.html Sun, 17 Jun 2018 18:00:03 +0200 På väg! Var med och tyck till om framtidens trafik på Tjörn! http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/pavag.5.751f3c163ebf74cd62f1.html Fri, 15 Jun 2018 12:17:05 +0200 Snabbprotokoll från kommunfullmäktige Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/snabbprotokollfrankommunfullmaktige.5.751f3c163ebf74cd614c9.html Fri, 15 Jun 2018 07:00:00 +0200 Ansök om plats för skyltar och gatupratare För att få använda offentlig plats, till exempel för att sätta upp skyltar och gatupratare, krävs tillstånd från polismyndigheten. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/ansokomplatsforskyltarochgatupratare.5.751f3c163ebf74cd67c4.html Thu, 14 Jun 2018 14:19:46 +0200 Vier Brillen på Sundsby säteri Göteborgsgruppen bjuder på svängiga visor, roliga texter, underfundiga rim och undermåliga vitsar. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/vierbrillenpasundsbysateri.5.751f3c163ebf74cd6109e.html Thu, 14 Jun 2018 13:04:38 +0200 Att laga en vattenläcka Vi vill såklart alla ha rent vatten i kranarna hela tiden. Men någon gång ibland händer det att rörledningar spricker och måste lagas. Så här går det till och så får du information. http://www.tjorn.se/arkiv/nyheter2018/attlagaenvattenlacka.5.751f3c163ebf74cd61048.html